Bestuur GOUD Groningen

De afdelingen binnen Goud zijn onafhankelijk van elkaar en hebben een eigen bestuur. Overkoepelend is er een algemeen bestuur. Deze is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke zaken die voor alle leden van belang zijn.

Algemeen
Voorzitter: vacant
Secretaris: Anneke, secretaris@goudgroningen.nl
Penningmeester: Richard, penningmeester@goudgroningen.nl

Vrouwenvolleybal
Voorzitter: Gineke,
Secretaris: Leonie
Penningmeester: Nienke
Algemeen e-mailadres: volleybalvrouwen@goudgroningen.nl

Mannenvolleybal
Voorzitter: Jouke,
Secretaris: Gerrit,
Penningmeester: vacant
Algemeen e-mailadres: volleybalmannen@goudgroningen.nl

Badminton
Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: Frank
Algemeen e-mailadres: badminton@goudgroningen.nl

Home